De website Vingerstrip.nl valt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Elton BV, gevestigd op de 2e Energieweg 5 te Roden. Ons bedrijf neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de bestelde producten. Wij hebben dus alleen uw naam, bedrijfsnaam, bezoekadres, telefoonnummer en emailadres nodig om de order af te kunnen handelen met eventueel nog een postadres of factuuradres. Wij bewaren uw gegevens zolang u klant blijft (niet opzegt) en minimaal 7 jaar voor fiscale doeleinden.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over uw identiteit of die naar u herleidbaar zijn. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, is afhankelijk van welke dienst(en) u bij ons afneemt of waarvoor u toestemming heeft gegeven. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer, bankrekeningnummer of e-mailadres.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in één of meer van de volgende situaties: 1) voor de acceptatie en/of uitvoering van uw bestelling, 2) voor het voldoen aan een wettelijke plicht, of 3) voor overige activiteiten waarvoor u ons expliciete toestemming heeft gegeven. Voor marketingactiviteiten hebben wij bijvoorbeeld uw toestemming nodig. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling vanuit de wetgeving AVG/GDPR geldig vanaf mei 2018 en voelen ons verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van deze wet.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Dat doen wij alleen als daar een goede reden voor is, als wij uw toestemming hebben of als dat op basis van wet- of regelgeving verplicht is en uiteraard voor het uitvoeren van uw bestelling zullen wij adresgegevens doorgeven aan onze leverancier voor verzending product.

Voor sommige diensten besteden wij werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld de opmaak van onze website/bestelsite. Wanneer wij samenwerken met een derde partij, blijven wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en zorgen wij ervoor dat uw privacy is gewaarborgd.

Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen op grond van de wet persoonsgegevens bij ons opvragen. In dat geval zijn wij verplicht deze persoonsgegevens af te geven. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig.

Indien wij persoonsgegevens verwerken teneinde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Beveiliging en datalekken

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Als het nodig is, melden wij een datalek aan de toezichthouder en/of aan u als betrokkene.

Als u per ongeluk persoonsgegevens van een andere klant heeft ontvangen of via onze website persoonsgegevens van anderen heeft kunnen inzien, verzoeken wij u dringend om dit bij ons te melden. Meer informatie hierover leest u onder het kopje “Privacymelding en Datalek”.

Privacymelding en Datalek

Dataveiligheid

Wij zetten ons in voor een goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daar op aan. Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek.

Heeft u een datalek ontdekt?

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘datalek’. Vermeld daarbij hoe wij u eventueel telefonisch kunnen bereiken.

SSL versleutelde verbinding

Alle vertrouwelijke gegevens worden versleuteld verzonden.

Geen logingegevens noodzakelijk. Bij aanmaken account wordt een verificatie opgevraagd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

 1. Hoe vaak u deze website bezoekt.

 2.  Welke pagina's u op deze website  bezoekt.

 3. Of u deze website al eerder heeft bezocht.

 4. Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website.

 5. Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen.

 6. Welke producten u heeft besteld.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op toekomstige bezoekers. Wij gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

* Laatst aangepast (donderdag 21 juni 2018).

   
© Vingerstrip © 2017